ZESPÓŁ DORADCÓW

Augustyn Woś: „Zespół nasz był zespołem doradców naukowych; jego członkowie […] nigdy nie uczestni­czyli w procesie decyzyjnym. Formułowaliśmy oceny i propozycje rozwiązań systemowych […]. Krytyka istniejącego stanu rzeczy była powszechna w środo­wiskach naukowych, z których się wywodziliśmy. Przenosiliśmy nie tylko atmosferę tej krytyki, ale rów­nież liczne propozycje pozytywne. Świadomość zasad­niczych zmian narastała od dawna i wiele w tej spra­wie przygotowano projektów, również w ramach ze­społu…”Alojzy Melich: „Doszliśmy do wniosku, że głównym naszym zadaniem powinna być próba zmiany mental­ności szefa, wskazania mu na powagę sytuacji gospo­darczej i społecznej oraz na wynikającą z tego koniecznosć podjęcia szybkich działań.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)