OCZYWISTOŚĆ PRZYCZYN

Mówiąc prosto, przyczyny były dość oczywiste. Już w połowie roku 1980 gospodarka nie miała żadnych rezerw, a w przemyśle zaczynało w coraz * większym zakresie brakować energii i surowców, zwłaszcza z im­portu. Część czasu pracy ludzi i maszyn nie była już wtedy wykorzystywana ze względu na trudności za­opatrzeniowe. W drugiej połowie roku 1980 spadła pro­dukcja energii oraz wielu surowców. Ograniczono też import zaopatrzeniowy. Pogłębiły się więc dyspropor­cje. W roku 1981 proces ten trwał, i to ze zwiększo­ną siłą. Skrócenie czasu pracy oraz pogorszenie dyscypliny wpłynęło przede wszystkim na dalszy, tym razem już olbrzymi, spadek wydobycia węgla; wydobycie to wy­niosło 163 min ton, a więc zmniejszyło się o 30 min ton w porównaniu z rokiem poprzednim i o 38 min ton — w porównaniu z rokiem 1979. Spadło też wy­dobycie i produkcja innych surowców i materiałów.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)